Allmänt

Kvinnor effektiva på heta arbetsplatser

Det är intressant att se på skillnaden mellan kvinnor och män. Dels har de ett unikt sätt att tänka på, lika olika som Venus och Mars enligt vissa författare. Det är ju också detta som gör dem så lämpade för olika uppgifter. Förutom kultur och tradition så brukar det finnas en anledning till varför kvinnor söker sig till vissa yrken. Men det är mer än ett intresse som bidrar till denna skillnad. Även fysiska faktorer spelar en roll på hur de presterar. 

Alla företag önskar sig effektiva medarbetare. Inte livegna slavar som sitter där och jobbar. Utan folk som kan tänka och komma upp med lösningar. Som kan få ett projekt att lyckas, och helst inom den tidsfrist som satts upp. Många gör allt de kan för att få till en produktiv och effektiv arbetsplats. De satsar på kickoffs och annat som ska stärka samarbetet. Det är också vanligt med förmåner eller bonus i olika form. Men inte alla har förstått att heta arbetsplatser kan vara nyckeln till framgång. 

Vem ska göra jobbet?

Ett sätt att öka din effektivitet är genom att avgöra när du ska outsourca och när det lönar sig att ha en anställd som gör jobbet. Det finns ett antal för-och nackdelar med båda lösningarna, så det gäller att avväga det noga. En fördel med att anlita en utomstående firma är att du ofta får större expertis. De har ett avtal som de ska följa, de måste leverera det du har beställt. För att kunna göra det måste de ibland ta alla sina experter till hjälp. Men det är deras sida, det enda du behöver tänka på är att du får din del uppfylld. Som när du anlitar en riktigt bra redovisningsbyrå Stockholm

Alla måste ta hand om sin bokföring och redovisning. Det är ganska stränga lagar som måste uppfyllas, och du ska betala in både det ena och det andra. I rätt tid också. Därför kan det vara skönt att bara lägga över allting på en redovisningsbyrå. Någon som kan sina saker och som hela tiden ligger steget före. För det är inte så lätt att hålla reda på alla lagar, speciellt när det kommer nya skiftningar som kan användas till din fördel. Så att ha ett helt team med specialister som tar hand om din ekonomi är något som kan löna sig. Se mer på deras hemsida här

När det hettar till

Skillnaden mellan män och kvinnor har mätts även på arbetet. Inte så att en av dessa grupper är mer intelligent än den andra. Alla vet att båda parter har samma utgångspunkt rent akademiskt. Men vad det handlar om är hur de kan jobba på allra bästa sätt. För alla trivs inte med samma situation. Bland annat har det visat sig att kvinnor, omedvetet eller inte, föredrar en varmare arbetsplats. De är mer produktiva när temperaturen är något höjd. Veckans affärer rapporterar om heta arbetsplatser. 

Då uppstår helt naturligt frågan hur innemiljön regleras på de flesta ställen. För det måste finnas en norm som följs. Den är vanligtvis inställd på män som jobbar i byggnaden, vilket alltså blir helt fel ur en kvinnas synpunkt. Men nu är det ju så att alla jobbar på samma ställe. Så det är inte alltid så lätt att göra det enklare för en grupp än för andra. Därför har en del kommit upp med ett förslag om att kontorsmiljön ska kunna regleras mer internt. Att du ska kunna lägga grunden för ökad produktivitet i dess olika delar. En tanke som kanske kommer att kunna realiseras, i alla fall på sina håll. 

Kvinnliga ekonomer som är effektiva

Så ju mer effektiva du vill att dina kvinnliga ekonomer eller andra anställda ska vara desto mer bör du tänka på temperaturen. Nu är det andra saker som också spelar in på hur folk jobbar. Men trivseln är definitivt en faktor att räkna med. En person som känner sig uppskattad kan göra ganska mycket. Det kan vara en bra lön som ligger till grund för trivseln. Eller en väl genomtänkt kontorsmiljö där det bildas ett naturligt flöde av ljus, ljud och harmoni. Många lägger ner stora pengar på att rekrytera personal som inte bara har en bra utbildning men som också passar in i gruppen. 

Just ekonomer har ett stort ansvar. De ska ofta ta hand om redovisning och andra uppgifter för stora företag som är beroende av att det blir rätt. Om du gör ett misstag kan det bli dyrt för verksamheten. Samtidigt så kan du som ekonom vara till hjälp med att spara pengar. Du vet hur lagen fungerar och kan komma med förslag om när de ska sälja, köpa eller göra något annat. När det är möjligt att undvika vissa skatter eller avgifter, och så vidare. Företagsekonomer hanterar komplexa frågor enligt den här artikeln i Dagens samhälle

Hur du skapar en produktiv arbetsplats

Som nämnts här ovan är det alltså en kombination av flera faktorer som kan göra din verksamhet mer effektiv. Helt klart så är ömsesidig respekt grunden för ett bra samarbete. Du är beroende av dina medarbetare för att kunna gå framåt, även om de tjänar pengar på att jobba för dig. Det ligger alltså i allas intressen att det hela fungerar. En väl genomtänkt kontorsmiljö kan vara ett bra ställe att börja. Det behöver inte kosta så mycket pengar, men vissa element bör finnas med. 

På sina håll har man möblerat om helt och hållet, och tagit bort de individuella kontoren. Ett öppet landskap där alla kan sitta var de vill har visat sig fungera väl. Allt beror naturligtvis på vilken sorts verksamhet du driver och vad medarbetarna sysslar med. Men det kan vara en tanke värd att begrunda. Temperaturen kan göra skillnad, och här kan det vara läge med ett system där du kan reglera de olika rummen. Eller göra som en del kaffebarer, låna ut filtar till de som sitter där. Poängen är att du kan behöva tänka utanför det vanliga. Med några små justeringar kanske du kan öka produktiviteten avsevärt.