Uncategorized

Kvinnor har större kunskap om sina sjukdomar

Män tenderar att hålla sina problem för sig själva. Det handlar nog inte om att man lägger mindre vikt vid sin hälsa. Problemet ligger snarare i att man är uppfostrad att bita ihop och härda ut. Kvinnor är också bra på att bita ihop och kämpa på. De tenderar dock att dra en gräns när det kommer till deras egen hälsa. På den punkten vägrar många kvinnor att kompromissa, vilket är en bra egenskap.

Flera studier har visat att kvinnor är bättre på att söka hjälp när de misstänker att något inte står rätt till. Det är svårt att fastställa orsaken till detta ur ett vetenskapligt perspektiv. Ett svar finns nog i det som vi har beskrivit i början av denna artikel.

Kvinnor tenderar också att undersöka sina kroppar på ett annat sätt än vad män gör. Många kvinnor har sina hudvårdsrutiner och de blir därför per automatik uppmärksamma på saker och ting som avviker. 

Det finns historier om män som har upptäckt avvikelser i deras kroppar, men som trots detta inte söker vård. Det är lite lustigt att vårdguiden alltid rekommenderar att man söker vård när man upptäcker något som kan vara en sjukdom. Vi vet också att alla människor Googlar sina symtom. Trots detta bestämmer man sig för att härda ut och vänta.

Detta blir extra problematiskt när man tänker på konsekvenserna. Många sjukdomsprognoser är direkt beroende av att man får vård i rätt tid. Det är tragiskt när man tänker på att det finns människor som inte vill vara till besvär och hellre härdar ut.

Samtidigt vidtar landsting och sjukhus flera åtgärder för att hela tiden kunna bemöta patienterna. Bemanningsläkare behövs på flera olika ställen. Det behövs också sjuksköterskor. 

När kvinnor inte reagerar i tid

I denna artikel har vi kunnat konstatera att kvinnor upptäcker sjukdomar tidigare än män. Men finns det några områden där det motsatta förhållandet gäller?

  • Stressyndrom och andra psykiska åkommor som är vanliga i relation till arbete brukar drabba kvinnor oftare. Vad beror detta på? Forskare försöker fortfarande ta reda på varför. En anledning verkar vara att kvinnor ofta tar mer ansvar och har svårt att dra i handbromsen i god tid.
  • Feminister och experter på jämställdhet har ibland hävdat att detta går hand i hand med maktbalansen i landet. Män behöver inte kämpa lika hårt för att bli accepterade på sina arbeten. Detta kan med andra ord skapa en ond spiral för det motsatta könet.
  • Även på hemmafronten kan denna skillnad göra sig synlig. Man brukar prata om kvinnofällor, vilket förenklat betyder att kvinnor ger bort sina egna liv i förmån för andras. Det kan handla om att de tar hand om hemmet medan mannen gör karriär. Det kan också handla om stora uppoffringar för barnen.

Den psykiska hälsan är ofta mer komplex. Vi lär oss fortfarande mycket om dess konsekvenser. Personer som är födda på 1980-talet är dock välmedvetna om att man inte pratade om detta problem på den tiden. Det är nästan nyligen som vi har börjat prata om detta och gjort det mer accepterat.

Skillnaderna mellan män och kvinnor existerar även här. Kvinnor brukar generellt sett kunna prata om den mentala hälsan med sina nära bekanta. Vissa män pratar däremot inte ens om sådana saker med sina partners eller föräldrar.

Det är viktigt att man som medborgare hela tiden kan vända sig till vården och kunna få bra vård. Nu mer finns det också vårdinstitutioner som verkar på nätet. https://medkomp.se/kan sina saker. De är bara en i raden av företag som möjliggjort hjälp och stöd från hemmet trygga vrå. 

Ska man sjukskriva sig eller inte?

Många människor är medvetna om att man har rätt till att sjukskriva sig. Man tänker dock på andra problem relaterat till detta. Exempelvis att man vill vara sin chef till lags. En del människor är också rädda för att förlora deras anställning på grund av en sjukskrivning.

I grund och botten ska man aldrig chansa när det kommer till ens hälsa. Saker och ting brukar ordna sig och en sjukskrivning är inte hela världen. Din arbetsgivare kan inte sparka dig på grund av detta. Många svenskar verkar sakna kunskap om våra hårda arbetsrättslagar. De ger arbetstagaren många rättigheter på arbetsmarknaden.

Både kvinnor och män gruvar sig för att gå hem från jobbet, även om det bara är tillfälligt. I grund och botten ska man alltid söka en professionell åsikt om sin hälsa. Många verkar hellre vilja sitta på nätet och chansa. Man googlar efter symptom och andras erfarenheter. Samtidigt är det bara du som kan bestämma över din hälsa och ditt liv. Vi har alla olika förutsättningar vilket bör betonas i denna fråga.

Så vad har vi lärt oss av denna artikel?

  • Dilemma vid sjukskrivning. SVT tar upp frågan om hyrläkare. Denna debatt är ständigt på tapeten
  • Kvinnor har ett större förtroende för vården och de söker hjälp när något inte stämmer. Män vill helst dra ut på det och försöker härda ut. 
  • Kvinnor drabbas oftare av stressyndrom. Det finns flera anledningar till detta. Forskare menar att kvinnor enklare sätter sig själva i andra rummet, vilket leder till större krav.
  • Läkare nöjd över den ökade kunskapen bland kvinnor. Männen har mycket att lära av deras attityd och inställning relaterat till deras hälsa. Hela samhället mår bättre av att vi tar vår hälsa på stort allvar. 
  • Vården i Sverige erbjuder dig behandling både på distans och på sjukhus. De finns där för att hjälpa medborgarna.