Allmänt

Moderna juridik ger hopp

Jurister och advokater har i regel en hög status på arbetsmarknaden. Som privatperson kan det kännas både nervöst och lite skrämmande att träffa en advokat. Med anledning av detta har många juristbyråer arbetat för att komma närmare kunderna.

Förr i tiden brukade både advokater och jurister låta sig intervjuas på deras kontor. I bakgrunden kunde vi se massvis med lagböcker och dylikt. Den här bilden främjar definitivt en viss typ av respekt. Många byråer har dock valt att arbeta mer digitalt och närmare kunden. Detta moderna arbetssätt ska däremot inte påverka professionalismen. Du ska alltid kunna räkna med Bra råd från en duktig advokatbyrå.

Fördelar med ett modernt arbetssätt

En modern advokatbyrå finns nära kunderna. Det ska vara enkelt att lämna feedback. Det ska också vara enkelt att komma i kontakt med den person som företräder dig.

  • Ett modernt arbetssätt innefattar nästan alltid en aktiv närvaro på sociala medier. Detta kanske kan tolkas som lite överdrivet. Man vinner väl inga rättsmål på sociala medier? Det kanske man inte gör. En aktiv närvaro speglar dock en byrå som både är lättillgänglig och transparent.
  • Just transparensen är väldigt viktig när du ska anlita någon. Ett företag och dess medarbetare som gör ett bra jobb har förmodligen inget att dölja. Det är nästan aldrig en bra signal om ett företag döljer namnen på de anställda. Detta kan endast vara godtagbart om arbetet föregås av fullständig sekretess och saker som kan äventyra den personliga säkerheten.
  • När du anlitar någon vill du förmodligen att den personen gör arbetet åt dig. Detta gäller nästan för alla typer av serviceutbyten. Just inom juridiken kan detta betyda en helt digitaliserad byrå. En byrå som sköter både kommunikation och andra uppgifter över nätet, vilket underlättar processen för dig som kund.
  • Detta är extra viktigt för den yngre generationen. Vi är många som är vana att läsa dokument i vår dator eller läspadda. Att läsa en hophäftad bunt med papper upplever vi i regel som tråkigt. 
  • Alla dessa faktorer sammantaget skapar en enklare bild av juridiken. Den som befinner sig i ett brottsmål vill förmodligen inte behöva känna sig illa till mods före en rättegång. Detta kan dock vara fallet om advokaten eller juristen upplevs som överlägsen och svårtillgänglig. 

Du ska aldrig behöva stå ensam i svåra situationer. Det är viktigt att våga fråga om hjälp. Primus juridik hjälper dig komma igenom svåra situationer.

Vilka områden ska juridiken fokusera på inom utbildningen?

Viktigt med moderna studier i juridik. Detta är en ständigt aktuell rubrik i magasinet Dagens Juridik. Artikeln tar upp behovet av moderniseringen inom utbildningsväsendet. Det handlar främst om vilka kurser som framtidens elever behöver tillgodogöra sig.

Samhället förändras ständigt. Juridiken är inget undantag. Vi kan till en viss del se vilka områden som kommer bli ännu viktigare i framtiden. IT-sektorn är ett sådant område. Data och IT används idag inom nästan alla samhällsinstitutioner. 

IT-kurser har därför tagit en större plats inom utbildningsväsendet. Detta har emellertid också gett upphov till problem. För det första finns det inte tillräckligt med adjunkter och professorer som har doktorerat inom IT-relaterade juridiska områden. På vissa institutioner har man således inte kompetensen att undervisa inom detta område.

Ett annat problem är att IT-sektorn kan ha fått ett för stort utrymme inom vissa samhällsrum. Inom juridiken finns det flera internationella lagar och regler som studenterna också borde studera. Det finns däremot varken tid eller resurser till att sätta ihop dessa kurser. 

I artikeln lyfter man bland annat den här frågan och anledningen till urvalet. Samtidigt måste man vara medveten om att utbildningen alltid behövs anpassas efter arbetsmarknaden. I slutet av dagen handlar det om att förse samhället med välutbildade jurister som vill vara med och förändra.

Slutligen bör det poängteras att samtliga förändringar bör ske med försiktighet. Juristutbildningarna är notoriska för långa studietimmar och hög press. Det får därför inte tillkomma kurser utan att man skär ned på något annat område. Studenterna måste någonstans få tid till att upptäcka ett intresse för juridik och samtidigt kunna få applicera kritiskt tänkande. En alltför hög studietakt skulle skada dessa livsviktiga kvaliteter som behövs på arbetsmarknaden.   

En specialiserad byrå 

Du kan alltid Kontakta advokaterna om du inte vill prövas i en speciell domstol. De moderna byråerna kännetecknas nästan alltid av nischade specialistområden. Det kan exempelvis handla om en byrå som har en väldigt god lokal kännedom. En annan viktig faktor är att byrån har goda kunskaper om ditt rättsområde.

Lokalkännedomen kan vara viktigt ur flera perspektiv. Vi har tidigare i artikeln pratat om digitaliseringen. Detta är något som har tagit bort kravet på fysiska möten. Som kund kanske du inte är intresserad av fysiska möten. Det kan dock vara betryggande att veta att din representant har sitt kontor nära dig.

Kunskapen om rättsområdet är också mycket viktigt. Detta är en förutsättning för att du ska kunna gå segrande ur ditt rättsmål. De allra bästa inom respektive område är ofta väldigt eftertraktade. Svåra rättsmål kommer alltid kräva en duktig advokat. Samtidigt måste man lyfta frågan om pris kontra effektivitet.

Ett enklare rättsfall kanske inte behöver lösas av den bästa advokaten. I dessa fall kan det räcka gott med att välja en lokal byrå som har goda omdömen. Det är nämligen viktigt att vara medveten om kostnadsbilden.

Ibland kan du som privatperson få en offentlig försvarare. I dessa fall kan staten ofta, men inte alltid, stå för rättegångskostnaderna. I andra civilrättsliga mål är detta inte möjligt. Det är i dessa fall privatpersonen som måste stå för kostnaden.

Ibland kan motparten bli tvingad till att stå för den här kostnaden om du vinner rättsfallet. I annat fall kan hela kostnaden falla på dig som privatperson. Nästan alla byråer har ett högt timpris. Du bör därför konsultera samtliga möjligheter till extern finansiering. 

Om du har tur kan du redan ha en försäkring som garanterar dig ersättning. Det kan också finnas en viss möjlighet till att ansöka om offentliga medel. Du ska i vilket fall inte chansa och köra på helt själv. I värsta fall kan du bli skuldsatt för livet. 

Sammanfattning

I den här artikeln har vi bland annat redogjort för de nya arbetssätten. Detta handlar främst om att minska klyftan mellan advokater och privatpersoner. Det finns mycket att vinna på en ökad transparens. Framförallt handlar det om att hjälpa människor i nöd. En privatperson som befinner sig i ett rättsmål ska inte behöva känna oro inför kontakten med sin företrädare.

Den här relationen kan förbättras genom att byråerna har en större närvaro på internet. Vi pratar i dessa fall främst om sociala medier. Detta hjälper privatpersoner att bättre förstå deras arbete. Det ger också en ökad känsla av trygghet när advokaterna syns i det moderna kommunikationssamhället.

Vi har också lyft vikten av att ständigt modernisera juristutbildningarna. Det måste finnas ett relevant utbildningsutbud som samspelar med samtiden. Detta handlar inte bara om IT-samhället och de lagar som tillkommer till följd av detta. Globaliseringen är en annan faktor som måste införlivas i utbildningarna. Internationella lagar, bland annat EU-lagar, bör få en fortsatt spridning inom utbildningarna.

Slutligen har vi lyft vikten av att välja rätt byrå. Detta gör man enklast genom att analysera sin egen situation. Kostnaden är en viktig faktor. Tyvärr saknar många privatpersoner kunskapen om de kostnader som är förenade med att anlita en advokat eller en jurist. Detta kan i värsta fall innebära skulder som tar flera år att betala av.