Allmänt

Skolor kämpar med ljud och akustik

Det är inte alltid så roligt att gå i skolan. Först när du är vuxen så uppskattar du hur pass viktigt det är med en utbildning. För många elever är det dock inte själva undervisningen som är jobbig. Många skolor är gamla eller dåligt byggda. Akustiken och ljudnivån är extremt hög vilket gör det svårt att koncentrera sig. Med stora klasser och en lärare som inte alltid är så motiverad kan det verkligen bli trögt. 

Inte bara skolorna sliter med det här problemet. Flera kontorsbyggnader är inte utrustade med vad som behövs för att hålla ljudnivån på en behaglig nivå. Hur du delar in ditt kontor kan också påverka miljön. Det finns dock mycket som kan göras för att förbättra situationen. Dels med antalet decibel, men också med arbetspositioner och inredning. Både studenter och arbetare har rätt till en bra arbetsmiljö, och det leder också till bättre resultat. 

En gynnsam arbetsmiljö

Det finns en direkt koppling till miljön på jobbet och hur pass produktiva medarbetarna är. När du sitter ordentligt så minskar skador och förslitningar. Detta i sin tur gör att du orkar med mer, antalet sjukskrivningar begränsas och alla vinner på att det hela fungerar. Ibland kan en sådan liten sak som en ny stol göra stor skillnad. Det ska inte heller vara knäpptyst på kontoret, men en viss begränsning av ljud är viktig. På sina håll har en ljudmaskin installerats för att skapa ett trivsamt bakgrundsljud som dämpar inflytandet av andars konversationer eller buller. Bra akustik på kontoret gör det lättare att jobba. 

När de ändå renoverar eller flyttar om på kontoret så passar många på att byta ut sina skrivbord och andra möbler. Många trivs med att kunna byta arbetsställning. Det har blivit vanligt att stå upp och jobba, och på sina håll så cyklar de anställda framför datorn. Nu är det inte alla som behöver liknande arbetsställningar, men de vill i alla fall att den är anpassad till deras egen höjd och kroppsbyggnad. Läs om höj & sänkbara bord innan du bestämmer dig. 

En bra atmosfär i skolorna

Det är viktigt att lära sig något som ung. Senare i livet så måste du jobba och försörja dig. Du kanske bildar familj och får barn att ta hand om. Det är klart att du kan gå i skolan även då, och många gör det. Men det är så mycket lättare att ordna sin utbildning när du är ung och tas om hand av dina föräldrar. Fast det räcker ju inte med att bara vara närvarande i skolan, utan eleverna måste stimuleras till att lära sig något. 

Därför är en bra atmosfär viktig. Grundläggande är att kämpa mot mobbning och liknande problem. Det läggs ner en hel del tid och eftertanke på att stärka gruppen, att lära barnen från början att samarbeta med varandra och vara trevliga mot alla. Men även själva miljön är viktig. Studenterna kan inte lära sig något om det inte finns frisk luft, så ventilation och avfuktning är stora frågor. Ljudnivå och akustik viktiga frågor i skolorna. 

Allt detta lägger grunden för att det ska vara lätt att lära. Alla har inte samma förutsättningar, men det ska inte bero på själva skolan om de har problem. En god innemiljö är basen för allting, både hemma, på jobbet och i skolorna. Alla behöver frisk luft, tillräcklig belysning och andra saker som gynnar en produktiv dag. 

Utbildning en grundläggande rättighet

I många länder så får barnen kämpa för sin skolgång. Speciellt är det flickor som har det svårt, och ibland lider för att de vill lära sig något. Nu är det inte alls samma situation i Sverige. Tvärtom så är skolgång påbjuden av lagen. Du måste gå ett visst antal år i skolan. Och de flesta tycker det är alldeles utmärkt. De utnyttjar det fullt ut och ser till att barnen får en rejäl start i livet. 

För att göra det lättare att lära sig så krävs det vissa saker. Frisk luft och god akustik har redan nämnts, men det finns mer som skolorna kan tänka på för att det ska fungera. Höj-och sänkbara skrivbord ger alla elever en chans att lära. Alla barn är inte likadana, speciellt när de når en viss ålder. Då kan det vara skillnad på nästan en halv meter mellan den längsta och den kortaste. Så det säger sig självt att reglerbara skrivbord och stolar kan göra det lättare för dem att studera. 

En perfekt skola eller arbetsplats

Det finns flera teorier om vad som är den perfekta arbetsplatsen eller skolan. På sina håll finns det experiment med flexibla tider. Du måste inte hålla alla tider utan kan styra det själv. Återigen så grundar det sig på principen att alla är unika. Samma sak gäller var eller hur du sitter och arbetar. Vissa arbetsplatser har kastat ut alla stora skrivbord och små kontorsrum. Istället har de skapat sköna soffgrupper eller utrymmen där folk kan sitta och jobba som de vill. Du måste alltså inte sitta på samma plats varje dag, inte ens hela dagen. 

Vad som är perfekt kan också variera. Det är inte alla skolor eller arbetsplatser där det fungerar med flytande tider eller öppna landskap. Ibland måste du ha lite mer traditionell struktur. Men det innebär inte att de anställda eller eleverna ska sitta obekvämt. Bra stolar och bord, som kan justeras enligt behov, samt en trivsam akustik och frisk luft är grundläggande. Resten kan du lägga till vartefter.