Allmänt

Sommarens arbete

Under de varma sommarmånaderna brukar man passa på och göra färdigt all asfaltering i Stockholm. När det är kallt kan man inte göra dessa arbeten, utan man måste använda sig av den varma årstiden. Men det finns mycket annat att ta hand om under sommaren också.

MA71-arboristEn arborist har specialiserat sig på att ta hand om alla de träd som finns runt omkring i landet. Träd som finns i stadsmiljö har speciella behov av vård och beskärning. Man måste se till att de inte skapar farliga situationer och faller ner på folk. Samtidigt kan ett träd ge mycket skugga, och man kan behöva tunna ut lövverket eller lyfta kronan för att solstrålarna ska nå fram till alla.

Precis som med asfaltering i Stockholm arbetar en arborist mycket under sommaren. När jorden är frusen finns det mycket man inte kan göra med träden. Ett problem som ofta skadar stadens träd är att jorden byggs upp runt stammen. Inne i jorden bor alla de små varelser som har till uppgift att bryta ner löv och annat organiskt material som ramlar ner på marken. När de befinner sig packade mot en trädstam, börjar de istället äta upp trädet. En arborist använder sig ofta av en så kallad airspade teknik som förflyttar jorden utan att förstöra rötterna.

Ibland arbetar en arborist tillsammans med ett företag för asfaltering i Stockholm. Innan man sätter igång med markarbetet kan man behöva ha sidorna rena från grenar och eventuella stubbar. Det är ofta lättare att göra detta innan man asfalterar. Man brukar fräsa bort stubbar, det lämnar bara ett lite hål efter sig. Genom att göra en hälsotest kan man se vilka träd som kommer att skapa problem längre fram och istället åtgärda dem i tid.

Det kan vara störande med asfaltering i Stockholm. Gator stängs av och man måste åka en längre omväg. Men det är viktigt med stadens underhåll av gatorna. Annars kan det leda till större problem och eventuella olyckor. Genom att ha ett system för periodiskt underhåll och kontroll får man fina, jämna gator i den annars så vackra staden. Att vara arborist är också ett viktigt arbete. Under sommaren och de andra varma årstiderna finns det mycket att göra, men det finns en del att göra även under vintern. Man kan rädda många träd genom att förstärka dem, vilket gör att man inte alltid behöver fälla gamla träd som är en del av stadens kultur. Resultat blir en grönare, friskare stad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *