Design

Att tänka på innan man bygger

Vad man än vill bygga i Sverige måste man ha någon som tar kontrollansvar enligt PBL. Detta gäller för såväl nya byggnader som rivningar och markarbete. Denna person ska vara certifierad och ha ansvar för säkerheten på byggplatsen. Man måste anmäla vem som är kontrollansvarig redan innan man får bygglov. Det är fortfarande möjligt att få dispens från denna lag, men bara i mycket speciella fall. Om det inte finns någon kontrollansvarig på rimligt avstånd från bygget, till exempel, eller om det skulle kosta allt för mycket att få dit någon.

kontrollansvar

Att ha kontrollansvar enligt PBL är en viktig roll på en byggplats. Tidigare hade man kvalitetsansvariga eller individer som helt enkelt var godkända av byggnadsnämnden. Nu samarbetar man inom EU för att få till en acceptabel norm när det kommer till byggsäkerhet. Därför krävs det en certifierad person som kontrollansvarig. Eftersom detta är en relativt ny lag, som håller på att träda i kraft till fullo, kommer det att behövas allt fler som har certifiering.

När det rör sig om en kontroll av byggarbetsplatsen är det viktigt att den som har kontrollansvar enligt PBL är en utomstående person. Man kan alltså inte ha denna ställning och samtidigt vara projekterande konsult eller entrepenör för bygget. Den kontrollansvarig har kontakt med kommunen och rapporterar till dem när bygget är avslutat.

Det finns ett antal kurser som är tillrättalagda för den som vill lära sig kontrollansvar enligt PBL. De hålls över ett par dagar, eller något längre, beroende på vilken kvalifikation man önskar eller redan har. Har man tidigare varit kvalitetsansvarig kan det vara lättare att ta steget över till kontrollansvarig. Många kurser är baserade på att man läser mycket själv, och fokuserar mest på de delar av certifieringen som är nya eller lite komplicerade.

Det är möjligt att ta certifieringstentamen utan att gå en kurs, men de flesta väljer ändå att göra allt tillsammans. Man har inkluderat många nya lagar i den nya certifieringen för kontrollansvar enligt PBL. För att kunna bli kontrollansvarig måste man ha en god grundutbildning och flera års erfarenhet inom byggledning. Det är en viktigt ställning och kräver en hel del.

Man lägger upp en kontrollplan och gör sedan regelbundna kontroller för att se till att planen följs. Kontrollansvarig dokumenterar alla kontroller och skriver ut intyg. Vid avslutat bygge rapporteras det till kommunen hur bygget har fortskridit, förutom att det är färdigt. Det är alltså fråga om ett nära samarbete mellan kontrollansvarig och byggherren.