Allmänt

Varför alla trivs i Kalmar

Kalmar är en medelstor svensk stad med närhet till havet. Staden har en lång historia och det finns gott om anrika byggnader. Närheten till de populära öarna Öland och Gotland är en annan fördel. Staden besöks av mer än 80 000 turister varje år.

Kalmars historia kan dateras till flera hundra år bakåt i tiden. På 1200-talet såg man Kalmar som en av de största handelsmetropolerna i norra Europa. Idag är staden inte lika viktig ur ett internationellt perspektiv. Det finns dock ett rikt näringsliv där du kan hitta det allra mesta. Det finns en stor offentlig sektor som tillhandahåller yrken i en rad olika sektorer. Staden har även mycket att erbjuda för den som efterfrågar serviceyrken, exempelvis om Du behöver en bra Städfirma

Saker att göra

Kalmar har ett brett nöjesutbud. Här kan du både bo själv såväl som med familj. Som turist finns det en hel del att se och göra. Närheten till öarna gör Kalmar till en perfekt utgångspunkt för att upptäcka Östersjön.

  • Kalmar slott består av flera imponerande byggnationer. Slottet ligger med uppsikt över Östersjön och det strategiska läget har haft olika funktioner genom åren. Den första delen av fästningen byggdes redan på 1200-talet. Runt huvudbyggnaden finns det en lång mur som skyddar den inre borgen. Slottet är idag betraktat som ett av vårt lands mest betydande kulturarv. 
  • Det är inte bara Stockholm som har en stadsdel som heter Gamla stan. Även Kalmar har en stadsdel med byggnader som är 200 till 300 år gamla. Den här stadsdelen är mycket mysig och de fina husen är omgärdade av gröna buskar. Gamla stan har egentligen en längre historia. Tyvärr brann de flesta husen ner under en omfattande brand i mitten av 1600-talet.
  • Västerport är en annan historisk byggnad som vittnar om staden historia. Det är en slags försvarsfästning som skulle skydda staden mot fiender. Till skillnad från Kalmar slott är Västerport belägen närmare stadskärnan. Idag är dock Västerports försvarshistoria endast ett minne blott. 
  • Den Gamla Kyrkogården bär även den på en lång historia. Forskare har kunnat datera dess historia till 1200-talet. Kyrkogården är väldigt välbevarad med tanke på dess långa historia. Här kan du bland annat få en insikt i det dåtida klassamhället. Dåtidens adel hade nämligen mycket stora gravar, medan många arbetare knappt hade en gravsten med tillhörande namn.

Problem i Kalmar

Lärare i Kalmar slog elev, läs mer i den här artikeln i Expressen. Detta är en artikel som kalmariterna kunde läsa för inte allt för länge sedan. Kalmar dras tyvärr med många av de problem som även finns i andra delar av landet. Just det här fallet bör därför inte ses om ett isolerat problem i en specifik region.

Ett större problem är dock klottret vid Kalmar Slott. Under 2019 kunde flera medier rapportera om det ökade problemet med klotter. Man befarar att det är ungdomar som har tagit sig rätten att klottra olika budskap på den anrika ringmuren. Detta är inte bara en attack på det svenska kulturarvet. Det är också en mycket kostsam historia för kommunen. Att ta bort klottret beräknas kosta mer än hundratusen kronor. 

Trivselfaktorer i Kalmar

Både folk och djur trivs i Kalmar. En undersökning som nyligen gjorts har nämligen visat att Lodjuren ökar i antal i länet. Kalmars geografiska läge är nämligen gynnsamt för dessa djur. De har exempelvis inte lika många fiender som i norra Sverige. Undersökningen har även visat att ökningen inte har några negativa effekter. Man har bland annat inte kunnat sett ökande angrepp mot mindre djur, exempelvis katter.

Även flera människor letar sig till staden. Befolkningen fortsatte att växa under 2018, samtidigt som man fortsatte bygga hundratals nya bostäder. Kalmar vill att hela kommunen ska växa. Man har därför gjort investeringar i samtliga delar av kommunen. I anslutning till detta kunde man konstatera att Kalmar återigen intar en topposition över de bästa sommarstäderna i Sverige. 

Arbetslöshetssiffrorna är förhållandevis låga i jämförelse med resten av landet. Kommunen lyckades bland annat med att sänka arbetslösheten hos ungdomarna. 

Befolkningsutvecklingen ser kommunen som en positiv utmaning. Det behövs skapas fler jobb i näringslivet. Kommunen har dock investerat mycket pengar i just näringslivet. På sikt hoppas man se flera självgående företag och flera attraktiva arbetsgivare. 

Nationella utmaningar som drabbar Kalmar

Den högkonjunktur vi har tagit del av i många år verkar gå mot sitt slut. Detta kan på sikt skapa problem även för Kalmar.

  • Skatteunderlagen kommer med stor sannolikhet minska under de kommande åren. Detta är dock något som har pendlat fram och tillbaka under alla tider. Kalmars kommun har dessutom räknat med att få in mindre skattemedel under de kommande åren. 
  • Riksbanken och experter inom ekonomi menar att en lågkonjunktur inte nödvändigtvis står vid dörren. Det kan likaväl handla om en lättare avmattning. Det är då istället tal om en normal ekonomisk utveckling som befinner sig i ett mellanläge.
  • Migrationen benämns även den som en nationell utmaning. Kalmar såväl som hela landet tog sitt ansvar under migrationskrisen 2015. Notan för detta sägs kunna byggas upp under de kommande åren. Man får dock inte glömma att många migranter strävar efter att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar alltså i en större utsträckning om att hjälpa migranterna in på arbetsmarknaden. 
  • Den kommunala balansräkningen ses som ett problem i många av Sveriges kommuner. Under 2018 handlade det om mer än 25% av samtliga kommuner. Dessa problem sägs härledas till befolkningsutvecklingen (färre ska försörja flera) och brist på investeringar (i bland annat bostäder)
  • Dessa faktorer verkar inte kunna bli ett problem för Kalmar. Kommunen har investerat mycket pengar i både bostäder och för att människor ska komma in på arbetsmarknaden.