Allmänt

Beslut om lagen på hjärtstartare

Det finns inget tvivel om att en hjärtstartare kan göra stor skillnad när någons hjärta stannar. De där första sekunderna eller minuterna innan någon vårdpersonal hunnit fram kan vara avgörande. Undersökningar visar att antalet överlevande ökat med flera tiotals procent vid de tillfällen då allmänheten har kunnat ge första hjälp med en defibrillator. Därför har förslaget om att det ska vara lag på hjärtstartare på offentliga platser kommit upp.

712-5-hjartstartareDet har diskuterats mycket om denna lag verkligen skulle vara till nytta. Man har även tagit upp frågan om huruvida en liknande lag skulle inkräkta på kommunernas autonomi. Sverige är ju uppdelat i kommuner, län och landsting, och alla har sina egna ansvarsområden. Men detta minskar inte på vikten av att placera ut eller skaffa sig hjärtstartare, vem det än är som har ansvaret.

Olika sorters hjärtstartare

Det finns flera olika modeller att välja mellan, alla med sina egna goda egenskaper. Detta är en apparat som med fördel kan skaffas till både offentliga kontor, arbetsplatser och hem. Många fler än man tror drabbas av hjärtproblem varje år, och det är inte något som bara drabbar de äldre. Med en hjärtstartare är chansen att överleva många gånger större, men också att inte drabbas av några bestående men. Man kan gå hit för mer info om pris på hjärtstartare.

I tillägg till att skaffa sig en hjärtstartare kan det vara bra att satsa på en liten kurs. Vanlig första hjälp kan komma väl till pass men också en viss del med hjärt- och lungräddning. Det är inte alls så svårt men bör utföras på rätt sätt. På flera kontor låter man en eller ett par av de anställda gå på kurs så att det alltid finns någon som kan hjälpa till vid nödfall. All utrustning är klart märkt så att alla vet var den förvaras, när något sker är det inte läge att börja leta efter medicinskåpet. Man kan klicka här för att läsa mer om första hjälpen utbildning.

Behövs det verkligen en lag?

En del menar på att en hjärtstartare i alla former av miljöer borde vara en självklarhet. Det ligger i allas intresse att ha så mycket hjälp som möjligt till hands. Man vet aldrig när någon ska drabbas, utan det kan ske var som helst och med vem som helst. Då är man glad om någon har planerat i förväg och inskaffat en hjärtstartare. Men vad gäller lagen så har man i alla fall fattat ett beslut på regeringsnivå. Dagens Medicin skriver här om hur det inte blir någon lag på hjärtstartare.

Orsaken är bland annat som nämnts tidigare att man inte vill inkräkta på kommunernas rätt till självstyre. Därmed så går bollen vidare till en lite lägre nivå. Nu gäller det för medborgarna att jobba på kommunal nivå och kräva att alla offentliga platser får en hjärtstartare. Som med så mycket annat så kommer det troligtvis att handla om pengar, de är något begränsade i många delar av landet. Därför vänder sig många till frivilliga organisationer och donationer för att kunna göra det möjligt med fler defibrillatorer runt om på olika platser.

Fakta som talar för sig själv

Statistik är inte alltid helt rättvis i den bild en beskriver, men en del kan man i alla fall få med sig. Undersökningar visar att då det finns en hjärtstartare på plats så överlever runt 70% av alla de som drabbas av hjärtstopp. Om man väntar på ambulansen så ligger siffran på drygt 30%. Det är en stor skillnad. Därför jobbar en del organisationer hårt med att sprida information om hur viktigt det är att ha en del grundläggande utrustning till hands. Det behövs så lite men kan göra en stor skillnad.

Att rent allmänt ha lite fakta och kunskap om vad man ska göra i en nödsituation är alltid bra. Det kan ske i familjen, på jobbet eller kanske i tunnelbanan. Var som helst med andra ord, vilket visar på vikten av att ha så många hjärtstartare som möjligt runt omkring sig. En kurs i första hjälp och HLR är ännu bättre, så att man riktigt snabbt kan hjälpa den som har problem. Varje person som räddas är värdefull, och det kostar inte så mycket att vara väl förberedd.