Allmänt

Bokföringen blir sämre utan revisor 

En mycket viktig del av ett företags verksamhet är redovisning och bokföring. Dels är det pålagt i lagen, och det kan bli nog så stränga straff om man inte gör allt på rätt sätt. Men det är också en fördel för företaget eftersom det blir lättare att hålla reda på vad som sker med verksamhetens tillgångar.

Accounting.

Vissa företagare försöker sköta sin egen bokföring. Har man utbildning och erfarenhet kanske detta fungerar, men för det mesta så har en företagare nog med allt annat som behöver tas hand om. Istället för att spara pengar kan det lätt bli så att bokföringen hamnar på efterkälken och det skapar stress eller oreda. Det allra bästa är ofta att lämna över denna bit till en utomstående firma.

Vikten av god bokföring

Lagen har mycket att säga om  hur och när man ska bokföra eller redovisa. Avgifter och skatter ska betalas in i tid, och det är också vanligt med kontroller. När allt flyter på som det ska är det inga problem, men ett felsteg kan bli nog så dyrt. Straffavgifterna är höga och ansvaret stort. Men detta är bara en del som visar hur viktigt det är med bra bokföring.

Som namnet antyder så för man in allt som händer och sker i företaget i en stor bok, även om denna del ofta ligger på data nu för tiden. Detta gör dock att det är lätt att snabbt få en överblick över hur företaget står, hur dess ekonomi fungerar och var det kan behöva göras justeringar. För det är just denna balans mellan intäkter och utgifter som är grunden för ett lyckat företag, utgifterna ska vara bra mycket mindre än siffrorna på andra sidan kolumnen. Bokoredo erbjuder redovisningskonsultation till bra pris för små och stora företag.

Dessa företag som är specialister på bokföring ser till att allt går korrekt till. Det är inte längre någon fara för att glömma viktiga redovisningar och inbetalningar, eller att göra dem på fel sätt. Men en duktig redovisningsfirma går ett steg längre. De kan skriva ut rapporter som är lätt lästa och som gör att man har full kontroll över allt. Samtidigt så kan de komma med förslag på hur man kan spara pengar, vilket ju är ett annat sätt att få de båda sidorna att hamna i rätt position.

Ibland kan man spara en stor summa pengar på skatter, och detta är något som proffsen känner till. De har ju som jobb att vara experter inom detta område, och ser till att alltid vara uppdaterade och ligga ett steg före. Allt detta är något som en vanlig företagare inte har tid eller kompetens för, man har ju ett företag att sköta. Bokoredo har också en Facebooksida med mycket matnyttig information.

Vilken redovisningsfirma är bäst?

Det kan alltså löna sig flera gånger om att anlita en redovisningsfirma för att sköta om bokföringen. Inte bara för att man själv slipper denna bit, som för många är en börda. Men också för att de hela tiden kan komma upp med bra lösningar och förslag. När man väljer firma kan det vara bra att se på vilken form av kundkontakt de har. En firma som är tillgänglig och inte tycker att några funderingar är för små eller oviktiga kan vara precis det stöd som ett företag behöver.

En redovisningsfirma som sköter all bokföring digitalt kan vara en bra lösning. Man kan skicka in allt material med en app eller bilder, så för de in alla uppgifter i systemet. Detta gör att firman inte behöver ligga precis i grannkvarteret, utan man kan anlita en mycket bra firma någon annanstans i landet. Detta gör det lättare att välja en redovisningsbyrå som man trivs med, och som är riktigt kompetent.

Inom vissa branscher kan det vara bra att välja en firma som är specialiserad, men ofta så räcker det med en som har allmän erfarenhet och kunskap. Det viktigaste brukar vara att de ser framåt, att de hänger med i utvecklingen och känner till nya lagar och möjligheter. Och att de sedan gör sitt bästa för att tillämpa detta på sina kunder, med förslag om förbättringar eller nya lösningar.

Varför satsa på bokföring?

Sedan tid tillbaka finns det inte längre revisionsplikt för mindre företag, vilket var en stor del av bokföringen. Tyvärr har detta lett till sämre resultat och många klarar inte ens av att göra sin årsredovisning på ett fullständigt sätt. I Privata Affärer kan man läsa mer om hur bokföringen tenderar att bli sämre utan revisor.

Egentligen säger det sig självt att bokföring eller redovisning utan adekvat utbildning och erfarenhet är svår att få till. Alla har sin egen expertis och det är inte alltid bokföring. Därför är det ofta bäst att koncentrera sig på att driva företaget på allra bästa sätt och lämna över siffrorna till de som satsat på detta område.