Allmänt

Det behövs miljökrav inom entreprenad

Runt om i landet så byggs det som aldrig förr. Bostadsbristen är akut och på många ställen har man kommit upp med tillfälliga lösningar för att inhysa alla som har behov. Kommuner och landsting böjer på vissa regler och ger mark som egentligen var tänkt för andra syften, allt för att så snabbt som möjligt kunna få upp nya bostäder. Men samtidigt så är det viktigt att tänka på säkerheten, vissa lagar och föreskrifter måste hållas för att standarden ska bli tillräckligt hög.

Four construction workers standing in front of car on construction site

Förutom säkerhet och standard för de som jobbar på ett bygge och för de som sedan ska bo i huset, så är miljön en viktig faktor att räkna med inom entreprenad. Det finns ofta flera olika valmöjligheter både när det kommer till arbetsmetoder och material. Maskinerna kan vara miljöklassade vilket är en garanti för att man inte förorenar mer än nödvändig.

Lagar runt entreprenad

Det är inte alltid lätt att förstå alla lagar som finns runt just entreprenad. Detta kan dock kosta en dyrt så det är alltid bäst att anlita en bra advokat. Dels kan man bli betalningsskyldig om ett avtal inte hålls eller om det är ens ansvar att informera om olika situationer. Men det kan också leda till böter om man inte följer alla regler. Till och med vissa inspektioner är lagstadgade. Hitta all info du behöver på www.advokatbas.se.

Redan innan man skriver under ett avtal så är det viktigt att ha ett samarbete med en kompetent jurist. De kan dra upp en överenskommelse som täcker alla de eventuella problem som kan uppstå och som inte lämnar över allt ansvar på den ena parten. Under arbetets gång så kan de fortsätta att kommunicera på ett smart och lagligt sätt för att återigen undvika missförstånd. Många företag och privatpersoner söker hjälp inom entreprenadjuridik i Stockholm.

Ibland så kan man inte lösa en situation med hjälp av kommunikationer och diskussioner. Då går tvisten vidare till domstol, och även här finns det flera instanser. Med en bra advokat har man bättre chans att vinna fallet, och därmed spara en stor summa pengar. Ofta så behöver det inte gå så pass långt, men att själv tyda lagen kan vara mycket svårt.

Entreprenad och miljökrav

Dessa advokater har också en uppfattning om vilka miljökrav som finns och hur man kan hålla dessa. Detta är ju inte bara en fråga om lagen, även om den är mycket viktig, men också ens eget samvete. Allt fler väljer miljövänliga alternativ även när de inte är påbjudna av lagen, bara för att de insett vikten av att hålla jorden så ren som möjligt. Detta är inte alltid lätt när det handlar om entreprenad, men man kan göra sitt bästa. Ystads Allehanda skriver här om att det är viktigt att miljökrav följs inom entreprenader.

Många anser att kommuner och landsting ska sätta ett gott exempel och bara hyra in firmor som följer miljökraven. Tyvärr fuskas det mycket runt detta och kan därför vara ett bra exempel på var större kontroll är nödvändig. Lagarna finns ofta är, men de måste ju också tillämpas. Maskinerna ska vara miljöklassade, avfall ska sorteras och kastas på lämplig plats. Vissa material som användes flitigt förr i tiden är idag helt förbjudna. Man kan bara nämna asbest och giftig målarfärg som ett par vanliga exempel. Dessa lagar och förbud har lett till sundare bostäder men också en bättre arbetsmiljö för alla de som jobbar inom entreprenad. Färre sjukdomar och olyckor har blivit följden av att man ser till att hålla sig till dessa lagar.

Framtidens entreprenad

Det är inte alla föroreningar eller säkerhetsbrister som går att se med blotta ögat. Ibland kan det bli uppenbart efter en tid, då det är mycket dyrt och svårt att rätta till problemet. Innan man kommer så långt kanske någon blivit sjuk eller en del av byggnaden har blivit förstörd. Med tätare kontroller och mer information så hoppas man att dessa problem ska minska mer och mer. Det gäller att sprida kunskap om vad som händer om man gör ett felaktigt val.

Miljö och entreprenad går att kombinera, även om det inte alltid är så lätt. Det kan snabbt bli dyrare när man följer alla miljökrav, men i längden så tjänar alla på det. Samtidigt så brukar det gå att hitta gyllene medelvägar där alla parter kan bli nöjda. Det är fråga om en sorts handel, där någon måste tjäna sitt levebröd. Men detta måste balanseras med vem som ska bo i huset och hur mycket man förorenar luft och mark under bygget.

Helt klart så kommer lagarna runt entreprenad och miljö att öka, det är viktigt att skydda miljön så mycket som möjligt. Alla försöker idag att hitta gröna alternativ till det mesta, och en del har kommit något längre än andra. Det viktiga är att dra sitt strå till stacken och i alla fall följa de miljökrav som redan finns.