Allmänt

Kraftverk med solceller

Alternativa energikällor har utvecklats mycket de senaste åren och har verkligen växt över hela landet. Staten har hjälpt till mycket genom att ge lån och bidrag för den som vill satsa på miljövänligare elproduktion. Resultatet är små kraftverk drivna av solceller.

MA133-solenergiMan håller på och forskar mycket runt solenergi och hur man bäst ska kunna utnyttja den i större skala. Norrmännen har till exempel tillverkat en enorm ö som ligger och flyter i havet, och som man nu ska testa. Egentligen är det ett kraftverk, fullt av solpaneler. Det är stort som en fotbollsplan och är gjort av flexibla solceller som kan riktas åt olika håll. Konstruktionen är likt ett spindelnät, flexibelt men ändå starkt. Man hoppas kunna producera tillräckligt med el för tusentals hushåll genom denna metod. Från detta flytande kraftverk går det kablar in till land med elen. Det är främst tättbefolkade städer som skulle kunna dra nytta av detta.

Men det är inte bara i stor skala som man försöker producera mer el med hjälp av solen. Många har installerat ett antal solceller på sitt hus, både privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Varje montering är som ett litet kraftverk. Solpanelerna tar emot solstrålarna, som sedan går igenom en växelriktare. Strömmen förvandlas från likström till växelström. Om man producerar för mycket el, som under mycket soliga dagar, går överflödet ut till elnätet. När det är molnigt, eller under natten, tar man istället elen från elnätet för att kompensera nedgången i elproduktion.

I Europa har man stora planer för alternativa energikällor, och framför allt solenergi. Man hoppas att minst en femtedel av all energi ska produceras på detta sätt till år 2020. Solceller och kraftverk är bara en del av det hela, men många anser att det kommer att vara en stor del. Tyskland är ett av de ledande länderna när det kommer till solenergi, och man försöker även utvidga de kraftverk som drivs av vinden.

Man kan göra mycket med den energi som produceras med solceller. Beroende på vilken typ av anläggning man har, och även hur många paneler man sätter upp, kan man få ut mycket av solen. Elproduktion till lägenheter är vanligt, liksom även uppvärmning av hus och byggnader. Med små anläggningar, som är ett litet kraftverk i miniatyr, kan man få tillräckligt med el för kylskåp och lampor på båtar och i sommarstugor. Det finns egentligen inga gränser, förutom ens budget, för vad man kan göra med solenergi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *