Uncategorized

Lagen som påverkar vaping

E-cigaretterna har blivit vanligt förekommande i Sverige. Det var på 2010-talet som man började se människor på gatan med små rökapparater. Röken från dessa apparater luktade dock inte fränt och starkt, vilket är fallet med tobakscigaretter. EU-lagstiftarna diskuterade under en lång period ifall man skulle tillåta detta nya fenomen. Idag finns det en etablerad lag som godkänner konsumtion och distribuering. 

Det finns med andra ord begränsningar gällande försäljning. Tillverkare får exempelvis inte använda mer än 20 mg nikotin i flaskorna. Enligt svenska myndigheter måste det också finnas en varningstext. Flaskorna ska dessutom vara barnsäkrade.

Vi har alltså att göra med både svenska och europeiska lagar. Man skulle kunna säga att EU står för den övergripande delen av lagen. Svenska myndigheter kan sedan modifiera detaljer som är relevanta för folkhälsan.

Just folkhälsan är en intressant aspekt. Folkhälsomyndigheten har nämligen analyserat e-cigaretternas konsekvenser för hälsan. I dagsläget finns det inga alarmerande rapporter, främst på grund av att denna typ av rökning är ett nytt fenomen.

Myndigheten avvaktar dock mer forskning och man drar sig inte för att införa hårdare åtgärder om något alarmerande skulle komma fram. Som konsument bör du därför vara lyhörd inför eventuella risker. Du bör också fokusera på att handla från en återförsäljare som har en bra historik.

Vapenation.se är det självklara valet. De har varit med sedan starten och de sätter konsumentens säkerhet i första rum.  Lägg därtill att de har goda villkor och tillåter dig välja mellan en rad olika produkter. 

Men vi måste ändå prata mer om varför det finns en lag som reglerar försäljningen. Beror det på att man tror att e-cigaretter är farliga men inte kan bevisa det? Eller handlar det mer om att myndigheterna vill kontrollera en försäljning som drar in mycket skatteintäkter?

Lagens syfte

Lagarna ämnar främst att skydda medborgarna. Ibland tänker vi att de endast finns där för att göra livet svårt för oss. Men i fallet med e-cigaretter kan vi ta några konkreta faktorer som visar på betydelsen av att ha en lagstiftning på plats.

  • Många e-cigaretter innehåller nikotin. Myndigheterna är i regel väldigt noga med att sätta varningstexter på produkter med nikotin. Detta är en viktig förklaring till varför man har en lag som påverkar försäljning och konsumtion av dessa produkter.
  • Man kan sedan diskutera hur farligt nikotin verkligen är. Detta är visserligen en ingående diskussion som endast läkare kan svara på. Vi kan dock konstatera att nikotin är beroendeframkallande, vilket skapar ett behov av en lag.
  • En annan viktig faktor är tillverkningen av vapeprodukter. Den sker oftast utanför Sveriges gränser. Det kan därför vara svårt för de svenska myndigheterna att kontrollera vilka tillverkningsmetoder man använder.
  • Myndigheterna kan dock kontrollera produkterna när de kommer till Sverige. De kan också ställa krav på innehållet. Det är därför väldigt viktigt att ha en lag som stipulerar villkoren. En annan viktig faktor är de övergripande EU-reglerna. EU har ofta större resurser och kan göra större undersökningar inom ett specifikt produktområde.
  • Slutligen kan myndigheterna ställa krav på återförsäljarna av e-cigaretter. Om de inte följer kraven kan de bli skadeståndsskyldiga eller tvungna till att stänga. Detta skapar skyldigheter som man måste följa, vilket i slutändan gynnar kunderna.

I övrigt kan det tilläggas att vapemarknaden är lite av en djungel. Det finns ett enormt stort produktutbud och det kan vara svårt att hitta rätt. Du kan använda dig av en pålitlig hemsida för att läsa på om de olika begreppen. Alltid redo med vape mod eller varför inte få tips på hur du går över till e-cigaretter?

Hur påverkas vi av opinionsbildning?

Lagar i all ära, men finns det inte andra aktörer inom samhället som kan påverka vår konsumtion och vårt beteende? Givetvis finns det andra aktörer som försöker påverka oss, ofta i all välmening. Ett exempel är Folkhälsomyndigheten. Denna myndighet har blivit känd sedan pandemin slog till i början av 2020.

Deras verksamhet är normalt sett inriktad på att öka folkhälsan i Sverige. Hur gör man detta? Man motionerar mer och äter bättre. Detta är två grundläggande faktorer. Men det finns också andra viktiga faktorer. Folkhälsomyndigheten vill givetvis att befolkningen slutar röka samt dricker mindre alkohol. Detta är logiskt på grund av att dessa beteenden leder till en sämre hälsa.

Deras organisation uttalar sig dock inte om allt som kan tänkas vara farligt för oss. Utbudet av konsumtionsprodukter är nämligen stort, och det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad på allting. Folkhälsomyndigheten har exempelvis inte sagt att e-cigaretter är bättre än tobakscigaretter. En anledning till detta kan vara det bristande forskningsläget. En annan anledning kan vara att de helst ser att människor inte röker alls, även om ett alternativ är bättre än det andra.

Hur ser det ut i andra länder? Finns det också en diskrepans mellan lagar och råd utomlands? New York inte lika tolerant som Sverige, skriver SVT. Det finns flera anledningar till detta. En anledning är att amerikanska myndigheter brukar vara hårdare i deras myndighetsutövning. Det finns många gråzoner och ett företag vill inte riskera att hamna i en gråzon, även om de bedriver legal verksamhet. Detta kan nämligen leda till stora böter och andra juridiska processer.

Sen kan man inte heller förringa att kulturen mellan våra länder skiljer sig åt. Kulturella faktorer är en viktig faktor när man pratar om beteende och konsumtion.

Sammanfattning

2224-7-lagen-paverkar-vaping-3

E-cigaretter inkluderade i den nya lagen. Det har vi bekräftat i den här artikeln. Vi har också hänvisat till flera viktiga anledningar, som ger en nyanserad bild av beslutet. Men är detta beslut endast av godo? 

Många klagar på den nya lagen för vattenpipor och e-cigaretter. De menar att myndigheterna försvårar för återförsäljarna, speciellt när de försöker göra något gott för konsumenterna. Återförsäljarna är nämligen övertygade om att e-cigaretter är betydligt mer hälsosamma än tobakscigaretter. De vill därför se att så många som möjligt går över till ett hälsosammare alternativ. 

Man kan påstå att det finns olika inriktningar i debatten. En sida vill helst bli av med alla former av rökning, medan den andra ser det som ett nödvändigt ont, speciellt för de som redan har rökt tobakscigaretter under hela deras liv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *