Allmänt

Levande folkmusik för alla

Musik av olika slag är viktigt, det är en del av det dagliga livet för de flesta människor idag. Vilken musik man lyssnar till kan variera, allt från hårdrock till ballader eller opera. Sedan finns det musik som hör hemma i ett visst land, region eller by. Denna folkmusik är något som ofta funnits i flera generationer och som fortsätter vidare genom de unga. Många tycker om att studera och lära sig mer om just folkmusik, det är en så pass viktig del av bygdens arv.

600-5-folkmusikIdag finns det många möjligheter för den som vill studera musik, oavsett vilken genre det handlar om. En folkhögskola brukar vara det självklara valet med sin avslappnade atmosfär och breda undervisning. Många gånger så samlas studenter inom olika grenar av musik och instrument här, och gärna en eller flera avdelningar för dansare också. Att sjunga och spela tillsammans ger både bredd och djup till undervisningen. Det bidrar samtidigt till att hålla denna viktiga del av kulturen levande.

Ta musiken på allvar

Det är inte alls ovanligt att spela ett instrument eller kanske sjunga i en kör. Många skolor ser till att engagera sina studenter och göra det lättare för dem att introduceras till musikens värld. För det är en alldeles speciell upplevelse att inte bara lyssna på musik utan också vara den som skapar dessa behagliga ljud. När barnen sedan växer upp kan det vara läge att ta det hela ytterligare ett steg och gå lite djupare in på området. Du kan idag läsa folkmusik på Lunnevad folkhögskola och bli expert på ditt ämne.

Förutom att det är roligt att studera musik och sång så kan det även vara ett yrkesval. Det finns alltid behov av bra musiklärare, och en del satsar på en karriär som yrkesmusiker eller sångare. Därför kan det vara bra att studera dessa ämnen på ett organiserat sätt där man också får hjälp med att utveckla den praktiska sidan av ett liv med musik. Läs mer här om att bli student inom jazz på folkhögskola. Eftersom alla har sin egen smak när det kommer till musik så finns det flera olika grenar man kan välja. En del byter efter ett tag eller ser till att inkludera flera stycken, men många har redan en klar ide’ om vad de trivs med och vill gå vidare inom.

Vikten av musik

Det finns så många olika sorters musik idag och alla har sina favoriter. Många lyssnar på lite av varje, även om man kommer tillbaka till en viss stil hela tiden. Men musik är inte bara ett nöje, även om de flesta ser på det som underhållning. Musik kan till exempel vara till stor hjälp för handikappade personer på flera olika sätt. Undersökningar visar att det kan ha en lugnande verkan och stimulera koncentrationen. Idag är det många som har problem med detta men som kan bli hjälpta av musiken.

Att spela musik tillsammans kan också vara av nytta för handikappade av olika slag. Det är ett sätt att komma ut och träffa andra människor. Både andra som har ett funktionshinder men även en blandning av olika sorters personer. Det är en gemensam mötespunkt som går utanför fysiska och mentala kapaciteter. Skaraborgs Allehanda rapporterar här om folkmusik för alla.

Folkmusik i flera generationer

Just folkmusiken kan ha ett stort, positivt inflytande på alla, just för att det är så grundat i samhället och dess utveckling. Det är ofta något man hört sedan barnsben, på ett eller annat sätt.  Många tycker också att det är viktigt att satsa på just folkmusiken så att den inte dör ut. Idag är det ett alldeles enormt utbud av musik som är lätt tillgänglig. Dagens timmar räcker inte ens till för att lyssna på allt man har lust med, så det gäller att vara selektiv. Om man inte gör ett medvetet val så är det lätt hänt att folkmusik hamnar i bakgrunden.

Allt fler unga söker sig till folkmusiken, och delvis kan man tacka folkhögskolorna för detta. De lär sig spela de gamla instrument som verkligen får fram känslan i den gamla musiken. Sångerna hålls vid liv och utvecklas. För egentligen är ju detta en stor del av folkmusiken. Dels att hålla de gamla traditionerna levande och se till att de inte glöms bort. Men också att utveckla och skapa ny musik, som hör hemma hos folket. Med den stil som kan vara utmärkande för den region där man bor eller i alla fall landet.

Så länge det finns någon som känner till den traditionella folkmusiken så är det ingen risk för att den glöms bort. Trenden visar att verkligheten är det motsatta. Många unga väljer att studera på folkhögskola och satsar på musiken, där folkmusik är en viktig del. Detta ger hopp om framtiden att deras barn och barnbarn också kommer att kunna ta del av denna viktiga del av sitt arv.