Allmänt

Säker förvaring av viktiga dokument och värdesaker

2- dokumentSäker förvaring av viktiga dokument och värdesaker.

Många personer använder idag elektronik för olika register och transaktioner. Trots detta är det vanligt att man både kontanter och viktiga papper på kontoret eller i hemmet. Det krävs säkra värdeskåp för att dessa inte ska bli stulna eller förstörda vid eventuell brand.

Nya dokumentskåp har nu ofta en certifiering för att man ska kunna veta hur lång tid det tar innan dokumenten börjar brinna inne i skåpet. Det vanligaste är 60P, 90P och 120P. Dessa siffror visar hur många minuter man har på sig att rädda dokumenten vid en brand. Papper förstörs vid temperaturer över 170 grader. Eftersom en brand är flera gånger hetare är det viktigt med nya dokumentskåp som förhindrar att temperaturen inne i skåpet når upp till dessa grader.

Det är inte bara företag som behöver säkra värdeskåp. Under semesterperioden är det vanligt med inbrott, och ett bra kassaskåp kan göra stor skillnad. Genom att investera i säkra värdeskåp gör man det svårare för tjuvarna att hinna komma åt värdesakerna. Det finns olika grader på kassaskåp, beroende på hur svåra de är att förstöra, det varierar mellan 0 och XIII. Vissa klarar av angrepp under kortare tid med till exempel borrmaskin och skärbrännare, dessa är grad III. Har man vidtagit andra normala åtgärder för att skydda sig mot inbrott, brukar det räcka för en vanlig familj. Grad XIII är för bankvalv, det vill säga inte vanliga säkra värdeskåp.

Det är onödigt att låta flera timmars arbete, ofta flera års, gå till spillo. Genom att investera i nya dokumentskåp eller säkra värdeskåp kan man minimera risken att förlora sina dokument. Ofta behöver man inte samla alla papper inne i ett värdeskåp, utan bara de som är allra viktigaste. Har man stora register eller listor i pärmar, finns det nya dokumentskåp som är stora nog att hålla över 70 pärmar. Många nya dokumentskåp har även låsbara lådor eller avdelningar inne i skåpet för till exempel pengar eller andra värdesaker.

Man graderar säkra värdeskåp genom att låta dem gå igenom en serie med test. Dessa utförs av ett separat organ, ett ackrediterat istitut. Genom att utsätta skåpet för olika situationer och verktyg kan man klassificera det på rätt sätt. Det är också mycket viktigt att välja ett värdeskåp med rätt gradering av försäkringsskäl. Oavsett vad man har inne i skåpet kan man inte försäkra det på rätt sätt om man inte valt rätt värdeskåp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *